COORDINATOR XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 06/2019

“Đừng bao giờ lặp đi lặp lại một việc và hi vọng những kết quả khác nhau.” – NGUYỄN THỊ CẨM VÂN (Coordinator)

LINGUIST XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 06/2019

“Nếu bạn muốn có những thứ bạn chưa bao giờ có thì bạn phải làm những việc bản thân chưa từng làm. ” ~ NGUYỄN VIỆT HOÀNG TRINH (Biên dịch viên)

COORDINATOR XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 05/2019

“Đừng chỉ lấy thành công làm đích ngắm mà hãy làm việc với cả trái tim và niềm tin, thành công sẽ tự nhiên mà đến.” – LÊ TÚ ANH (Coordinator)

LINGUIST XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 05/2019

  “Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên. ” ~ NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC (Biên dịch viên)